Wszystkie wpisy, których autorem jest mj

Pielgrzymka Bractwa

Czcigodni Bracia i Siostry!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej oraz czcigodnych Księży opiekunów na pielgrzymkę Bractwa do rudzkiego Sanktuarium w niedzielę 12 czerwca 2016 roku. Pielgrzymka nasza jest wspólnym świętowaniem, dlatego też możemy przybyć do Rud z całymi rodzinami. Czytaj dalej Pielgrzymka Bractwa

Droga Krzyżowa

Szanowne Siostry i Bracia,
w najbliższych dniach będą miały miejsce nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ odprawianej ulicami naszych miast.
Pragniemy przyłączyć się do tej modlitwy jako wspólnota Bractwa Najświętszego Sakramentu – każdy w wybranym przez siebie mieście. W Drodze Krzyżowej uczestniczymy w stroju bractwa. Czytaj dalej Droga Krzyżowa

Życzenia świąteczne

Bóg w swoim Synu stał się człowiekiem – jednym z nas.
Obyśmy te dni świętowania Jego narodzenia przeżyli jako czas wzrastania w wierze, nadziei i miłości.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask Bożych w roku Pańskim 2016 wszystkim Siostrom i Braciom życzą

kapelan i zarząd Bractwa Najświętszego Sakramentu

Rok Święty ? Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

Zaproszenie na inaugurację w Diecezji Gliwickiej

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

W dniu 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty dokona inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Rok Miłosierdzia został ogłoszony w Bulli Misericordiae Vultu, w której Papież zwraca uwagę, że Imię Boga brzmi: ?Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność? (Wj 34, 6) oraz, że ?Miłosierdzie jest właściwością Boga, w miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc?.

Prawdę o miłosierdziu bożym ilustruje motto ?MIŁOSIERNI JAK OJCIEC? oraz symbolika logo Roku Jubileuszowego – Chrystus bierze na plecy zagubionego człowieka. Syn Boży wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Dobry Pasterz dotyka aż do głębi ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Odkupiciel w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka.

Rok Jubileuszowy ma byś dla nas czasem szczególnej łaski i odnowy duchowej. Boża łaska jest ?przychylnością, darmową pomocą Boga?. ?Łaska Chrystusa jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić? (Katechizm Kościoła Katolickiego 1997, 1999).

Łaska boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna, bo sami z siebie nie potrafimy trwać na drodze do zbawienia. Bóg udziela swojej łaski komu chce i ile chce – zgodnie ze swoją wolą – lecz my ze swojej strony możemy go prosić, aby nam jej udzielił obficie. Takim czasem szczególnej prośby ma być dla nas rozpoczynający się rok święty.

Inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Diecezji Gliwickiej dokona Biskup Gliwicki Jan Kopiec w Niedzielę Radości (Gaudete) 13 grudnia 2015 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, podczas mszy świętej o godz. 12:00. Do uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu – otwarcia zdrojów łaski dla nas wszystkich – jesteśmy przez Biskupa zaproszeni.

Skorzystajmy z tego szczególnego czasu łaski i miłosierdzia dla nas samych i dla naszych rodzin – zapraszam Was do licznego udziału w uroczystościach,

wiceprzewodniczący Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej,
Andrzej Wilk

Modlitwy za zmarłych

Litania za zmarłych Członków Bractwa
i za zmarłych z rodziny

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nim (nią, nimi),
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże.

Bądź mu (jej, im) milościw – wybaw go (ją, ich), Panie.
Od zła wszelkiego,
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej
i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych
i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom
dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości
naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom
wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym
wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się
w chwale zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.