Jesienne spotkanie formacyjne

Spotkanie rozpoczęto krótką Adoracją Najświętszego Sakramentu. Odmówiliśmy modlitwy brackie w kościele. Następnie nasz kapelan ks. Piotr Górecki wygłosił konferencję ascetyczną, której tematyka dotyczyła osoby i świętości św. Józefa. Po konferencji celebrowano Mszę św. w intencji Bractwa, której przewodniczył ks. Mariusz Babula, kapelan parafialnej grupy brackiej z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach. Kazanie o roli mężczyzn w życiu rodziny wygłosił ks. Krzysztof Misiuda. Po Mszy św. odbyła się procesja teoforyczna wewnątrz kościoła. Przez całą uroczystość Bractwo służyło w naszych strojach.

Po ceremoniach i modlitwach w kościele udaliśmy się do domu katechetycznego na wspólny obiad i słodki poczęstunek. W tym względzie szczególnie dziękujemy ks. gospodarzowi Waldemarowi Niemczykowi – proboszczowi parafii św. Bartłomieja w Gliwicach. Świąteczne ciasto zorganizował dla nas sekretarz Bractwa. Po posiłku rozpoczęliśmy wspólne obrady, których tematyka dotyczyła spraw administracyjno-formacyjnych. Spotkanie prowadzili: kapelan Bractwa i sekretarz Andrzej Costazza.

W czasie obrad przypomniano nasze służby i spotkania od ostatniego listopadowego spotkania w parafii św. Andrzeja w 2015 roku:

Inicjatywy na przyszły rok

W 2017 roku BNSDG obchodzi 500 lat istnienia, potwierdzone ówczesnym indultem i specjalnym odpustem przez papieża Leona X. Pragniemy godnie uczcić nasz jubileusz. W przyszłym roku obchodzimy również 100-lecie objawień NMP w Fatimie.

Planowane służby i warty honorowe:
6 stycznia 2017 r. – uroczystości i pochody z okazji święta Trzech Króli.
26 marca 2017 r. – uroczyste zainaugurowanie I Synodu Diecezji Gliwickiej.
13 kwietnia 2017 r. – Msza św. Krzyżma w katedrze.
11 czerwca 2017 r. – spotkanie formacyjne w Rudach.
15 czerwca 2017 r. Boże Ciało. Wspomniano o zamawianiu w swoich parafiach Mszy Św. w intencji Bractwa i ich rodzin.
Odpusty sierpniowe w Rudach i w Kamieniu.
29 października lub 1 listopada 2017 r. – Msza św. w intencji BNSDG z okazji 500-lecia Bractwa Bożego Ciała w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
4 listopada 2017 r. – doroczne spotkanie formacyjne. Zaprosili nas Bracia z parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy.

Protokół dalszych spraw

Przyjęto sprawozdanie roczne przygotowane przez skarbnika. We wnioskach proszono o pomoc braciom, którzy rozpoczynają służby w strojach Brackich. Poproszono o pomoc w Drodze Krzyżowej w gliwickiej katedrze, chociaż wskazano na trudności w związku z brakiem chęci założenia takiej grupy przy gliwickiej katedrze. Każdy parafialny oddział Bractwa ma także objąć patronatem jedną z pobliskich parafii, które w przyszłości może chętnie dołączą do naszego Bractwa.

Przewodniczący parafialni omówili prace i służby w parafiach.

Ze względu na trudną sytuację rodzinną i osobistą, prezes Bractwa Włodzimierz Galas poprosił o przyjęcie jego rezygnacji z urzędu. Rozumiejąc powagę sytuacji podziękowano byłemu prezesowi oraz przekazano pełnienie obowiązków prezesa Bractwa Andrzejowi Costazza, z zachowaniem dotychczasowych funkcji w Bractwie. Kapelan Bractwa poprosił o powszechne zaakceptowanie tej nadzwyczajnej sytuacji, którą poparto jednogłośnie. Bractwo przyjęło także rozliczenie finansowe za rok 2015/2016 przy jednym głosie wstrzymującym się. Podziękowano gospodarzom za przyjęcie i gościnę, które rozwiązano krótką modlitwą i udzieleniem błogosławieństwa.

Pozdrawiam!
Andrzej Costazza, sekretarz, p.o. prezesa BNSDG