Przyłącz się!

W Twojej parafii jest Bractwo i chciałbyś do niego przystąpić? Porozmawiaj z proboszczem!

W Twojej parafii nikt o Bractwie nie słyszał? Poproś proboszcza o skontaktowanie się z kapelanem Bractwa.

W międzyczasie zapoznaj się z historią Bractwa.