Rys historyczny

Przy kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach zawiązano Bractwo Bożego Ciała, o którym jest po raz pierwszy mowa w dokumencie fundacyjnym z 29 czerwca 1486 roku. Z dochodów fundacji na ołtarze w kościele część z nich przeznaczono na „ołtarz św. Marii Magdaleny i Bractwo Bożego Ciała”.

Bractwo zostało kanonicznie zatwierdzone przez papieża Leona X 17 kwietnia 1517 roku. Dokument papieski udzielał przywileju odprawiania mszy świętej w każdy czwartek z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które kończyło się procesją sakramentalną. Papież Klemens X pod koniec XVII wieku obdarzył członków Bractwa specjalnymi odpustami. Jego członkowie posiadali przywilej odpustu zupełnego w dzień Bożego Ciała oraz w godzinę śmierci; posiadali także wyznaczony boczny ołtarz, przy którym celebrowano cotygodniową Eucharystię.

Jednym ze skutków działalności Bractwa była uchwalona w 1587 roku przez rajców miasta Gliwice deklaracja, w której za powszechną aprobatą mieszkańców zezwalano na osiedlanie się w mieście wyłącznie katolikom, sami zaś mieszkańcy zobowiązywali się wysyłać swoje dzieci na naukę wyłącznie do szkół katolickich. Postulaty te mieszczanie przyjmowali w chwili, kiedy na Śląsku mocno zakorzeniły się idee reformacyjne.

Po wielkim pożarze miasta w 1711 roku proboszcz Thomas Uher założył księgę Bractwa, która zachowała się do dzisiaj i świadczy o wielkiej pobożności eucharystycznej naszych przodków.

W 1810 roku w czasie kasaty zakonów, nakazem królewskim zlikwidowano także bractwa. Po 1815 roku gliwickie Bractwo ponownie reaktywowano.

Jeszcze w okresie międzywojennym członkowie bractwa uczestniczyli co czwartek we Mszy św. i procesji teoforycznej. Do idei starego bractwa nawiązywał założony w 1919 roku przy kościele Wszystkich Świętych Związek Propagowania Nabożeństw Katolickich.

Dla stałego pogłębiania kultu Najświętszego Sakramentu i rozwijania różnych jego form, a szczególnie Wieczystej Adoracji, biskup gliwicki Jan Wieczorek erygował 30 listopada 2008 roku Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej. Bractwo jest zrzeszeniem wszystkich wiernych, którzy w swoim życiu pragną szerzyć kult Jezusa Eucharystycznego i nawiązuje do wielowiekowej tradycji ożywionego życia wspólnotowego.

Artykuł można pobrać w formacie PDF do wydrukowania i umieszczenia np. w kościelnej gablotce.