Dekret powołujący Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

Mając na uwadze konieczność stałego pogłębiania kultu Najświętszego Sakramentu i rozwijanie różnych jego form, a szczególnie Wieczystej Adoracji, działając zgodnie z kanonem 312 §1 3° KPK, powołuję niniejszym Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej.

Cele, naturę i strukturę organizacyjną Bractwa, po myśli kanonu 304 KPK, określa Statut zatwierdzony przeze mnie w dniu erygowania Bractwa, to jest w dniu 30 listopada 2008 roku.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 30 listopada 2008 r.