Wszystkie wpisy, których autorem jest Mateusz Jasiak

Statut Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

Preambuła

„Kościół żyje dzięki Eucharystii (…)”. W niej (…) „łączy się w pełni z Chrystusem i Jego Ofiarą utożsamiając się z duchem Maryi” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 1, 58). „Podstawowym zadaniem – a przede wszystkim widzialną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako Ludu Bożego – jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 20).
Czytaj dalej Statut Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

Wprowadzenie

Przez wieki bractwa gromadziły w swoich szeregach ludzi wszystkich stanów i grup społecznych, którzy znajdowali w nich odpowiednią formę przeżyć religijnych, działalności społecznej oraz dobroczynnej. Przynależenie do nich nie zależało od statusu społecznego. Bractwa świeckich poprzez modlitwę wspierały duchowieństwo w ożywianiu życia religijnego w lokalnych społecznościach oraz angażowały się w różnego rodzaju prace społeczne i charytatywne. Posiadały one własną administrację, a cele i całokształt ich działalności określały specjalne statuty.
Czytaj dalej Wprowadzenie