Spotkanie formacyjne

Kolejne spotkanie formacyjne za nami. Tym razem miało miejsce w parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Spotkaliśmy się w sobotę, 14 listopada.

Rozpoczęliśmy modlitwą pod grotą Matki Bożej po czym udaliśmy się do kościoła, gdzie po konferencji wygłoszonej przez kapelana Bractwa, wzięliśmy udział we mszy św. Po mszy odbyła się uroczysta procesja teoforyczna wokół świątyni.

Następnie udaliśmy się na poczęstunek, po którym omawiane były sprawy organizacyjne Bractwa. Aktywnie wspierani przez kapelana, spotkanie poprowadzili wiceprezes Andrzej Wilk i gospodarz z grupy Bractwa w parafii św. Andrzeja ? Rafał Bronś. Na spotkaniu omawiane były m.in. sprawozdanie roczne, sprawozdania z posiedzeń rocznych zarządu i plany na przyszły rok. Wspólnie dzieliliśmy się doświadczeniami z pracy brackiej na szczeblu parafialnym.