Rok Święty ? Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

Zaproszenie na inaugurację w Diecezji Gliwickiej

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

W dniu 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty dokona inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Rok Miłosierdzia został ogłoszony w Bulli Misericordiae Vultu, w której Papież zwraca uwagę, że Imię Boga brzmi: ?Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność? (Wj 34, 6) oraz, że ?Miłosierdzie jest właściwością Boga, w miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc?.

Prawdę o miłosierdziu bożym ilustruje motto ?MIŁOSIERNI JAK OJCIEC? oraz symbolika logo Roku Jubileuszowego – Chrystus bierze na plecy zagubionego człowieka. Syn Boży wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Dobry Pasterz dotyka aż do głębi ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Odkupiciel w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka.

Rok Jubileuszowy ma byś dla nas czasem szczególnej łaski i odnowy duchowej. Boża łaska jest ?przychylnością, darmową pomocą Boga?. ?Łaska Chrystusa jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić? (Katechizm Kościoła Katolickiego 1997, 1999).

Łaska boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna, bo sami z siebie nie potrafimy trwać na drodze do zbawienia. Bóg udziela swojej łaski komu chce i ile chce – zgodnie ze swoją wolą – lecz my ze swojej strony możemy go prosić, aby nam jej udzielił obficie. Takim czasem szczególnej prośby ma być dla nas rozpoczynający się rok święty.

Inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Diecezji Gliwickiej dokona Biskup Gliwicki Jan Kopiec w Niedzielę Radości (Gaudete) 13 grudnia 2015 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, podczas mszy świętej o godz. 12:00. Do uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu – otwarcia zdrojów łaski dla nas wszystkich – jesteśmy przez Biskupa zaproszeni.

Skorzystajmy z tego szczególnego czasu łaski i miłosierdzia dla nas samych i dla naszych rodzin – zapraszam Was do licznego udziału w uroczystościach,

wiceprzewodniczący Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej,
Andrzej Wilk