Spotkanie formacyjne

Za nami doroczne spotkanie formacyjne. W sobotę 17 listopada, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Józefa Dorosza, mogliśmy się spotkać w parafii św. Józefa w Zabrzu.

Spotkanie rozpoczęto od przywitania gości przez ks. proboszcza. Następnie historię parafii przedstawił brat Andrzej Kasperek. O 10.30 rozpoczęła się celebracja Mszy św. w intencji Bractwa, której przewodniczył ks. proboszcz Józef Dorosz i nasz kapelan, ks. Piotr Górecki, który również wygłosił kazanie. Po Mszy św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie odbyła się procesja teoforyczna wewnątrz kościoła. Przez całą uroczystość bractwo służyło w naszych strojach. Wspomniano o dekrecie bpa Jana Wieczorka z 30 listopada 2008 roku, którym Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej zostało powołane do życia. Zwiedzono kościół i pokazano Braciom szczególny skarb parafii: monstrancję przedstawiającą Św. Józefa trzymającego Pana Jezusa. W uroczystościach brało udział 65 braci i sióstr, w tym 2 braci z nowej parafii z Żernicy. Zaproszenia były wręczone do 16 nowych parafii.

Po ceremoniach i modlitwach w kościele udaliśmy się do domu katechetycznego na wspólny posiłek i słodki poczęstunek. Szczególnie dziękujemy gospodarzowi – ks. Józefowi Doroszowi. Świąteczne ciasto zorganizował dla nas sekretarz Bractwa. Wszystkich gości poczęstowano tortem ufundowanym przez bractwo z parafii św. Józefa i MB Różańcowej w Zabrzu z okazji naszego 10-lecia. Po posiłku rozpoczęliśmy wspólne obrady, których tematyka dotyczyła spraw administracyjno-formacyjnych. Spotkanie poprowadził kapelan Bractwa.

Na koniec, dla chętnych była możliwość zwiedzania stadionu Górnika w Zabrzu, za co również dziękujemy ks. Józefowi Doroszowi.

Na następne nasze listopadowe spotkanie w 2019 roku zaprosili nas bracia z parafii św. Mikołaja z Pyskowic.