Zapraszamy na spotkanie formacyjne!

W roku Jubileuszu Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej, który rozpoczęliśmy wspólnym Te Deum 22 czerwca 2017 r., pragniemy zaprosić wszystkich członków Bractwa, kapłanów oraz osoby, które chciałyby wstąpić w nasze szeregi, na spotkanie formacyjne, które tym razem odbędzie się w parafii św. Józefa w Zabrzu (ul. Roosevelta 104) w sobotę 17 listopada 2018 r. o godz. 10.00 (parkingi dla samochodów przy kościele).

Plan Spotkania:
10.00 ? Przywitanie przez ks. proboszcza Józefa Dorosza
(krótka historia kościoła i parafii);
10.30 ? Msza św. w kościele parafialnym z procesją teoforyczną i Te Deum
(prosimy o stroje brackie);
12.00 ? Spotkanie braterskie i poczęstunek (dom katechetyczny);
13.00 ? Walne spotkanie Bractwa (prowadzi kapelan).
W programie:
– omówienie pracy rocznej i inicjatyw na przyszły rok,

– sprawozdanie roczne (skarbnik bractwa),
– wolne wnioski.
14.00 ? Wspólne dzielenie się doświadczeniami z pracy brackiej na szczeblu parafialnym.
14.15 ? Zakończenie spotkania Koronką do Miłosierdzia Bożego;
14.30 ? Niespodzianka.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 listopada 2018 r. panu Andrzejowi Costazza.