Po spotkaniu formacyjnym

16 listopada b.r. odbyło się kolejne, doroczne spotkanie formacyjne Bractwa. Tym razem, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Jana Podstawki oraz miejscowych członków Bractwa, miało ono miejsce w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 od przywitania wszystkich przez ks. proboszcza. Jeden z miejscowych braci przedstawił historię parafii św. Mikołaja w Pyskowicach.

O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez ks. proboszcza oraz naszego kapelana – ks. Piotra Góreckiego, który wygłosił do nas kazanie o Mszy św.: jej świadomym celebrowaniu oraz czerpaniu z Jej duchowych owoców. Po Mszy św. odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni.

Następnie udaliśmy się do salki katechetycznej, w której bracia z Pyskowic, wraz ze swymi żonami, ugościli nas wspaniałym bograczem. Był również śląski kołacz oraz kawa i herbata.

W dalszej części odbyły się obrady, którym przewodniczył nasz kapelan. Omówiono ostatnie 5 lat działalności Bractwa, którym przewodził Zarząd II kadencji, a także przedstawiono plany na przyszłość. Zatwierdzono także sprawozdanie finansowe Bractwa.

W ostatniej części odbyły wybory nowego zarządu. W głosowaniu brało udział 71 osób. Na przewodniczącego Bractwa zagłosowano jednogłośnie. W pozostałych przypadkach głosowało za 70 członków, przy 1 głosie wstrzymującym się. Ks. Kapelan pogratulował nowemu Zarządowi oraz przyjął wyrażenie przez nich woli przyjęcia wyboru w obecności wszystkich uczestników spotkania. Ostateczne zatwierdzenie dokonane zostanie po wyrażeniu zgody przez biskupa gliwickiego Jana Kopca, do którego Kapelan wystosuje w najbliższych dniach stosowną prośbę.

Na zakończenie odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia.