Forum Bractw

W dniu 18 listopada 2023 roku, w parafii św. Bartłomieja w Gliwicach odbyło się doroczne spotkanie formacyjne Bractwa. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć ks. Mariusza Marszałka SAC, dr hab. Marcin Jewdokimowa oraz Huberta Szczypka, którzy reprezentowali Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Instytut realizuje badania nad bractwami istniejącymi w Polsce i podjął się ich skatalogowania. W ramach projektu „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja” odbyły się też warsztaty animacyjne, podczas których m. in. podjęto temat trudności, z którymi borykają się członkowie Bractwa.

Więcej informacji na temat projektu na stronie Ogólnopolskiego Forum Bractw i Fraterni:
https://forumbractw.pl/

Poniżej prezentujemy fotografie wykonane w ramach tego projektu.

Fot. Hubert Szczypek / ISKK