Zaproszenie

Czcigodni Bracia i Siostry!

Wdzięczni za Bożą opiekę i prowadzenie w tym niełatwym czasie pandemii, chcemy serdecznie zaprosić naszych Braci i Siostry, jak również Kapelanów oraz Sympatyków Bractwa, na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Pokornej Pani w Rudach z okazji kolejnej rocznicy ogłoszenia kościoła bazyliką mniejszą. W tym roku nasze spotkanie będzie miało miejsce w niedzielę 6 czerwca 2021 b. r. Z powodu nieobecności ks. Kapelana zapraszamy tylko na uroczystą Eucharystię o godz. 10.30 (w strojach brackich) i procesję teoforyczną.

Jednocześnie z okazji trwającego w Kościele Roku św. Józefa pragniemy zaprosić Czcigodnych Braci i Siostry na wspólne pielgrzymowanie do kościoła św. Józefa w Zabrzu, gdzie każdego miesiąca sprawowane są uroczystości jubileuszowe. Spotkanie to będzie mieć miejsce w środę, 23 czerwca b. r.

Plan Spotkania:
17.00 – Wyjście procesyjne od groty lourdzkiej przy kościele św. Andrzeja w Zabrzu (w strojach brackich; w razie niepogody spotykamy się od razu w kościele św. Józefa na godz. 17.30).
17.30 – Nabożeństwo do NSPJ w kościele św. Józefa.
18.00 – Uroczysta Msza św. (przewodniczy jej i kazanie wygłosi ks. Waldemar Musioł – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego przy Kurii Diecezjalnej w Opolu).
19.00 – Konferencja: św. Józef – patron pracujących; poczęstunek.
20.00 – Różaniec mężczyzn i apel jasnogórski.
20.40 – Braterska kolacja (dom katechetyczny).
Prosimy o potwierdzenie udziału we wspólnym pielgrzymowaniu najpóźniej do 20 czerwca b. r. Na oba spotkania zapraszamy Braci i Siostry z całymi rodzinami.
Termin jesiennego spotkania zostanie podany w późniejszym czasie.

Z braterskim pozdrowieniem!
ks. Piotr Górecki – Kapelan Bractwa

P.S. Zgłoszenia prosimy kierować do Przewodniczącego Bractwa – Andrzeja Costazzy.