Zaproszenie na Spotkanie Bractwa

W roku Jubileuszu Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej, który rozpoczęliśmy wspólnym Te Deum 22 czerwca 2017 roku, pragniemy zaprosić wszystkich członków Bractwa, kapłanów oraz osoby, które chciałyby wstąpić w nasze szeregi, na spotkanie formacyjne, które tym razem odbędzie się w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy (ul. Przedwiośnie 1) w sobotę, 4 listopada 2017 r. o godz. 10.30.

Plan Spotkania:
10.30 ? Przywitanie przez ks. proboszcza Krzysztofa Śmigierę i krótkie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
11.00 ? Konferencja: Adoracja Najświętszego Sakramentu (ks. Franciszek Jędrak).
11.45 ? Msza św. w kościele św. Jacka z procesją teoforyczną i Te Deum (prosimy o stroje brackie);
13.00 ? Spotkanie braterskie i poczęstunek (salka pod kościołem).
13.45 ? Walne spotkanie Bractwa: prowadzi kapelan Bractwa.
W programie:

  • omówienie pracy rocznej i inicjatyw na przyszły rok,
  • sprawozdanie roczne (skarbnik bractwa),
  • wolne wnioski.

14.30 ? Wspólne dzielenie się doświadczeniami z pracy brackiej na szczeblu parafialnym.
14.45 ? Zakończenie spotkania Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 23 października 2017 roku panu Andrzejowi Costazza.

Spotkanie Bractwa w czerwcu będzie miało miejsce w uroczystość rocznicy ogłoszenia bazyliki Rudzkiego Sanktuarium Pokornej Pani, Matki Boskiej Rudzkiej, 10 czerwca 2018 roku. Pragniemy także w roku jubileuszowym Bractwa zorganizować wspólną pielgrzymkę do grobu św. Jacka do Krakowa, w niedzielę 15 kwietnia 2018 r. (wyjazd autokarem).