Modlitwy za zmarłych

Litania za zmarłych Członków Bractwa
i za zmarłych z rodziny

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nim (nią, nimi),
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże.

Bądź mu (jej, im) milościw – wybaw go (ją, ich), Panie.
Od zła wszelkiego,
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej
i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych
i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom
dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości
naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom
wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym
wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się
w chwale zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.