Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, Boże Stworzycielu, napełnij wnętrze wszystkich Twoich dzieci łaską wiary, nadzieją i chwałą Twoją, abyśmy żyli według Twoich natchnień. Ty jesteś Nauczycielem modlitwy. Chcemy przebywać w Twojej szkole, w cieniu Twych skrzydeł i mocy jako uczniowie otwarci i chętni. Ty nam przynosisz dar Bożej obecności. Spraw, abyśmy wypełnieni Twoimi darami stawali się świadkami miłości, która zmienia świat i serca. Amen.