Archiwum kategorii: Modlitwy

Modlitwa wspólnoty Bractwa Najświętszego Sakramentu

Panie Jezu Chryste, wierzę mocno, że z miłości ku nam ustanowiłeś Najświętszy Sakrament, żeby być pośród nas i umacniać naszą wiarę i miłość wzajemną.

Bądź uwielbiony za Twoje pokorne uniżenie, które sprawia, że pod postacią chleba pozostajesz wśród nas jako widomy znak, że jesteś pokarmem pielgrzymów zdążających do niebiańskiej Ojczyzny, gdzie nas oczekujesz.
Prosimy Cię o to za wstawiennictwem Twojej Najświętszej Matki, ?Niewiasty Eucharystii?, która nas uczy kontemplacji Twojego Najświętszego Oblicza. Niech święty Jacek, nasz patron, uprasza nam otwartość umysłu i serca na Twoje Boskie działanie we współczesnym świecie.

Prosimy Cię, błogosław nam, wspieraj we wszystkich naszych godziwych przedsięwzięciach.
Amen.